Kennissymposium ‘Sturen op de regionale economie’

Het regionaal beleid is gedecentraliseerd. Daarmee is de sturing in de ruimtelijke economie losgelaten en ontwikkelt elke regio zijn eigen clusters. Regio’s ontberen echter sturingsinformatie om tot goede ruimtelijk-economische beleidskeuzes te kunnen komen. Tegelijk staan regio’s voor grote uitdagingen. Enerzijds groeien bevolking, economie en mobiliteit verder, anderzijds is er minder ruimte beschikbaar en neemt de behoefte aan leefbaarheid, milieukwaliteit en welzijn toe. 

Tijdens de Kennissymposium ‘Sturen op de regionale economie’ dat BT samen met het NEO Observatory en Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies op donderdag 23 mei organiseert, krijgen beleidsmakers nieuwe handvaten om goede ruimtelijk-economische keuzes te maken.

U LEERT:

•    Ruimtelijk gedrag van bedrijven in beeld brengen;
•    Aan de hand van een input-output analyse de samenhang in beeld brengen van bedrijfstakken in regionale en stedelijke economieën;
•    Inzicht krijgen in de ‘drivers’ van de regionale economie: welke sectoren zijn bepalend voor het economisch succes in een regio, welke sectoren als volgers zijn te bestempelen; 
•    Met opgedane kennis economische effecten van beleidskeuzes beter inzichtelijk maken;
•    Formele én informele werklocaties optimaal inzetten voor meer dynamiek, minder mobiliteit en meer welzijn

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

PROGRAMMA

14.30 uur
Inloop
 
14.55 uur
Welkom door Jan Jager, hoofdredacteur BT

15.00 uur
MRIO* als vernieuw(en)d instrument voor regionale economische analyse 
Walter Manshanden, directeur-oprichter NEO Observatory

15.20 uur
Formele en informele werklocaties en functionele clustering
Gerlof Rienstra, directeur Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies (RBB)

15.40 uur
Reflectie door Prof. dr. Henri de Groot (VU)

16.00 uur
Wat betekent dit voor uw regio? – plenaire wrap up

16.30 uur
Borrel in de redactietuin uitgeverij Elba\REC

*multiregionale input output analyse

Clustervorming hoeft niet altijd ruimtelijk plaats te vinden 
Afgelopen vijf jaar hebben NEO Observatory (NEO) en Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies (RBB) veel nieuwe kennis opgedaan over het functioneren van regionale economieën. Gerlof Rienstra (RBB) publiceert hierover op regelmatige basis in BT. Vanwege hun gezamenlijke 10-jarig jubileum (5+5) als zelfstandige adviseurs willen ruimtelijk-econoom Walter Manshanden (NEO) en economisch-geograaf Gerlof Rienstra hun kennis in de vorm van een interactief seminar met relaties en lezers van BT delen.

Een van de bevindingen van NEO en RBB is dat clustervorming niet altijd ruimtelijk hoeft plaats te vinden. Samen bestudeerden Manshanden en Rienstra de bedrijvendynamiek en economische prestaties in de provincie Utrecht+ (incl. Gooi en Vechtstreek en FoodValley), Hilversum en Almere. Daaruit bleek dat het overgrote deel van de bedrijvendynamiek in de bestudeerde regio’s tussen 2016 en 2018 plaatsvond op ‘informele’ werklocaties, buiten de ruimtelijk-economische clusters om op de bekende formele werklocaties. En waar marketeers vaak hameren op het belang van het maken van een keuze voor één dominant economisch cluster, tonen Manshanden en  Rienstra aan dat economische prestaties juist verband houden met sectorale variëteit, netwerkvorming en functionele relaties binnen functionele clusters en tussen functionele clusters onderling.

Wat: Seminar sturen op de regionale economie
Wanneer: Donderdag 23 mei 2019
Waar: Redactie BT, Paulus Borstraat 41, Amersfoort (Achterzijde station)
Voor wie**: directeuren en strategen van afdelingen economie en ruimtelijke ordening van gemeenten en provincies, ruimtelijk-economische beleidsambtenaren en verbonden partijen, medewerkers uitvoerende rijksdiensten, et cetera
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden. Bij overschrijving behoudt de organisatie zich het recht voor een selectie te maken uit de aanmeldingen die het beste passen in het deelnemersprofiel.

KLIK HIER OM U AAN TE MELDEN

**Bij overschrijving behoudt de organisatie zich het recht voor een selectie te maken uit de aanmeldingen die het beste passen in het deelnemersprofiel.

MEER UPDATES

Twynstra Gudde benoemt vijf nieuwe partners

Per 1 juli 2019 heeft de directie van Twynstra Gudde vijf nieuwe partners benoemd: Gregor Heemskerk, Jos Kalfsbeek, Evelien van der Kuil, Guus van Leerdam en Martin Stout. Met deze benoeming versterkt het bureau haar positie op de thema’s energietransitie en gebiedsontwikkeling.

BEKIJK PROJECT

Circl

BT verdiepingsbijeenkomst circulaire werklocaties/regio’s

Als vervolg op de BT Awards 2018 en aftrap voor de Award 2019, organiseert BT/Stadszaken in samenwerking met ABN Amro een exclusieve verdiepingsbijeenkomst voor werklocaties en regio’s die werken aan de circulaire economie.

BEKIJK PROJECT

Kennissymposium ‘Sturen op de regionale economie’

Tijdens de Kennissymposium ‘Sturen op de regionale economie’ dat BT samen met het NEO Observatory en Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies op donderdag 23 mei organiseert, krijgen beleidsmakers nieuwe handvaten om goede ruimtelijk-economische keuzes te maken.

BEKIJK PROJECT

ONZE PARTNERS